Stappenplan: Zo Voldoe Je Aan De Verpakkingswet “VerpackG” In Duitsland

Eerder schreven we al over de Duitse verpakkingswet, in Duitsland bekend als VerpackG. Het is een van de belangrijkste wetten voor e-commerce in Duitsland. Het maakt niet uit of u een start-up, MKB of grote speler bent – als u in Duitsland verkoopt, zijn de wetten van toepassing, en de prijs van niet-naleving is hoog.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen paniek, hier behandelen we in detail hoe u kunt voldoen aan uw verplichtingen in slechts een paar stappen.

Stap 1: Registeren bij het Verpackungsregister LUCID

Je begint met het registeren van jouw bedrijf, of je nou een BV hebt of ZZP’er bent, op het openbare register genaamd LUCID. Deze database wordt bijgehouden door de autoriteiten bij het Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

Klik hier om naar het LUCID dashboard te gaan en je registratie te starten. Zorg ervoor dat je je aanmeld als “Producer”. In de vervolg stappen vul je de benodigde informatie in die gevraagd wordt.

Wanneer je registratie voltooid is ontvang je een registratienummer. Op dit moment hoef je niets meer te doen in het dashboard van LUCID. In LUCID wordt er verwacht dat je elk jaar aangeeft hoeveel verpakking je afzet, dit kun je doen door bij “Data report” je informatie te uploaden. Echter is dit iets wat je niet zelf hoeft te doen, aangezien dit wordt aangeleverd door de partij die jouw licentie uitgeeft. Een licentie aanvragen is de volgende stap die samen met de registratie van LUCID verplicht is.

Stap 2: Kosten en aanvragen van de verpakkingslicentie

Een verpakkingslicentie moet altijd worden aangevraagd indien de detailhandelaar of fabrikant als “initiële distributeur” optreedt.

Dit betekent in feite dat een fabrikant die in eerste instantie verkoopverpakkingen met goederen vult, gebruik moet maken van vooraf gelicentieerde kartonnen dozen met een duaal systeem of van andere soorten verpakkingen die eveneens gelicentieerd zijn. De duale systemen zorgen dan op hun beurt voor de professionele inzameling, sortering en recycling van de op de markt gebrachte verpakkingen.

Fabrikanten en detailhandelaren voldoen aan hun verplichtingen van de VerpackG door hun verpakkingen met een duaal systeem te licentiëren en de licentievergoeding te betalen die voor deze licentieprocedure wordt verlangd. Het bedrag dat als licentievergoeding in rekening wordt gebracht hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen waarvan de recycling of terugwinning na verwijdering opnieuw door het duale systeem wordt afgehandeld.

Een verpakkingslicentie kun je bij meerdere partijen aanvragen. Wij raden Lizenzero aan vanwege het gebruiksgemak en omdat dit de goedkoopste partij is.

Wat de exacte kosten zijn kun je gemakkelijk uitrekenen met de online calculator van Lizenzero. 

Als je nog niet precies weet hoeveel verpakkingsmateriaal je gaat afzetten, maak dan een grove schatting. De eerste aangifte hoeft niet exact het daadwerkelijke gewicht te zijn, dit kun je immers bijna niet weten. Om uiteindelijk het juiste gewicht aan te geven, moet je elk jaar in Q4 het daadwerkelijk afgezette gewicht van de verpakkingen aangeven.

TIP: Wij raden je aan om een gemiddeld gewicht van je producten te hanteren en dit te vermenigvuldigen met het te verwachte aantal sales van het huidige kalenderjaar.

Stap 3: Rapporteren van het verpakkingsvolume

Nu je geregistreerd bent bij LUCID en een verpakkingslicentie hebt is het tijd voor het rapporteren van de verpakkingsvolumes. Begin van het jaar doe je dit voor het definitief maken van het afgelopen jaar en om een schatting aan te geven voor het aankomende jaar.

In het dashboard van Lizenzero kun je gemakkelijk de informatie downloaden en uploaden in LUCID.

Laat het rapporteren terugkeren in je agenda zodat je het niet vergeet! Het niet nakomen van rapporteren van de verpakkingsvolumes kan leiden tot hoge boetes.

Dat was het dan, als je deze stappen doorloopt voldoe je aan de Duitse verpakkingswet, beter bekend als VerpackG. Aan bedrijven die zich niet aan de registratieplicht van de verpakkingswet houden, kunnen boetes tot 200.000 euro worden opgelegd. Bovendien kunnen deze bedrijven worden aangemaand door concurrenten – via het register is namelijk inzichtelijk wie wel of niet over een licentie beschikt.

Wil je weten of jij wel aansprakelijk bent en moet voldoen aan de VerpackG? Lees hier meer over wat de Duitse verpakkingswet “VerpackG” precies is en voor wie de regelgeving geldt.

Wat Is De Duitse Verpakkingswet “VerpackG”?

Op 1 januari 2019 is in Duitsland een nieuwe wet in werking getreden die ook rechtstreeks van invloed is op detailhandelaren en fabrikanten die goederen naar Duitsland verzenden – de nieuwe Duitse verpakkingswet.

Deze wet regelt de verantwoordelijkheden met betrekking tot wie de kosten draagt voor de verwijdering en recycling van verpakkingsafval, met als doel het recyclingpercentage voor dit soort afval aanzienlijk te verhogen. De wet geldt voor iedereen die in Duitsland zogenaamde verkoopverpakkingen (productverpakkingen, verzendverpakkingen en dienstverpakkingen) op de markt brengt.

De wet schrijft voor dat iedereen die verpakkingen met goederen vult en deze binnen of naar Duitsland verzendt, deze verpakkingen via een “licentievergoeding” in een zogenaamd duaal systeem moet registreren. Niet-naleving van de voorschriften kan leiden tot boetes van maximaal 200.000 euro, een verkoopverbod en schriftelijke waarschuwingen.

Update:

Amper zes maanden na de inwerkingtreding van de wet heeft de bevoegde instantie ervoor gezorgd dat iedereen weet dat het haar menens is met de naleving: Het Centraal Agentschap Verpakkingsregister overhandigde 2.000 gevallen van niet-naleving aan de verantwoordelijke federale staten voor handhaving en stuurde een e-mail met een waarschuwing aan alle bedrijven die niet handelden volgens de instructies die hieronder in dit artikel worden gegeven. Begin oktober 2019 uitte het Centraal Agentschap opnieuw zijn ongenoegen over de lage vergunningspercentages en kondigde het verdere landelijke administratieve overtredingsprocedures aan.

Waarom u als exporteur te maken krijgt met de nieuwe Duitse Verpakkingswet

De Duitse Verpakkingswet geldt in heel Duitsland, wat betekent dat de voorschriften ervan ook van toepassing zijn op verpakkingsafval dat in het land ontstaat door de invoer van goederen die met verpakking worden verzonden. De verantwoordelijkheid voor een adequate verwijdering van de verpakking ligt in dit geval bij de persoon die verantwoordelijk is voor de goederen wanneer deze de grens passeren. Gewoonlijk is dit de importeur, maar de betrokkenen wordt aangeraden ervoor te zorgen dat dit duidelijk contractueel is vastgelegd.

De persoon/organisatie die wettelijk verplicht is een vergunning te regelen, is verantwoordelijk voor alle verpakking die het land binnenkomt – zowel voor de productverpakking als voor de verzendingsverpakking, inclusief vul- en opvulmateriaal.

Als u uw goederen zonder tussenkomst van een tussenpersoon naar eindgebruikers in Duitsland verstuurt, bent u in alle gevallen verplicht zelf een licentie te nemen voor de verpakkingen die met de goederen worden meegestuurd (product- en verzendverpakkingen).

Snelle checklist – de belangrijkste vragen over de nieuwe wet in het kort beantwoord

Op wie is de nieuwe wet van toepassing?

Iedere detailhandelaar die in Duitsland goederen invoert met verpakkingen die als afval bij de eindverbruiker terechtkomen, is verplicht de voorschriften van de Duitse Verpakkingswet in acht te nemen. Het is altijd belangrijk om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de goederen op het moment dat ze de grens passeren – wie dat ook is, moet vervolgens voldoen aan alle wettelijke eisen die uit de wet voortvloeien.

Voor welke soorten verpakkingen moet een vergunning worden aangevraagd?

De wet heeft betrekking op alle verpakkingen die uiteindelijk bij de Duitse eindverbruiker terechtkomen en door hem moeten worden verwijderd. De algemene term die hier wordt gebruikt is “verkoopverpakking” en dit betekent productverpakking, verzendverpakking (inclusief vul- en stootmateriaal) en serviceverpakking. Het is niet van belang van welk materiaal de verpakking is gemaakt, want alle verpakkingen moeten een vergunning hebben, of het nu gaat om karton of plastic, of zelfs glas.

Vanaf welke minimumhoeveelheid is de regelgeving van toepassing?

De voorschriften van de nieuwe Verpakkingswet gelden vanaf het allereerste stuk verpakking dat wordt gevuld en in omloop wordt gebracht – er zijn dus geen gespecificeerde minimumhoeveelheden.

Wat is de bedoeling van de Duitse wetgever met de invoering van deze nieuwe wet?

De handel over grote afstanden en de postorderhandel leiden ertoe dat wereldwijd steeds meer verpakkingsafval ontstaat. Om ervoor te zorgen dat een zo hoog mogelijk percentage van dit afval kan worden gerecycleerd, doet de wet een beroep op al degenen die verkoopverpakkingen in omloop brengen, om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die met hun product gepaard gaat.

De door de detailhandel en de fabrikanten betaalde licentievergoeding zorgt ervoor dat de verpakkingen via het zogenaamde duale systeem op betrouwbare wijze worden teruggenomen, gesorteerd en gerecycleerd. Tegelijkertijd schrijft de wet aanzienlijk hogere recyclingpercentages voor; vanaf 2022 moet bijvoorbeeld 63 procent van de in Duitsland ontstane kunststofverpakkingen worden gerecycleerd (tot de inwerkingtreding van de verpakkingswet bedroeg dit cijfer slechts 36 procent).

Wat moet u doen?

Indien u als exporteur aan de Duitse Verpakkingswet moet voldoen en u hebt uw verplichtingen in dit verband nog niet vervuld, dan raden wij u aan dit onmiddellijk te doen – vooral met het oog op de strengere sancties voor niet-naleving en de verbeterde controlemechanismen van de wet. Speciaal met het oog op de naleving is een nieuwe controle-instantie in het leven geroepen – het Verpakkingsregister van het Centraal Agentschap.

Het gaat om drie wettelijke vereisten, op twee verschillende contactpunten – en daaraan moet worden voldaan voordat de verpakking in omloop wordt gebracht.

  1. Wettelijke vereiste: Registratie bij het Verpakkingsregister van het Centraal Agentschap via LUCID – alle relevante bedrijfsgegevens moeten worden verstrekt.
  2. Wettelijke verplichting: Licentieverlening van uw verpakkingshoeveelheden met een “licentievergoeding” via een duaal systeem zoals Interseroh, via hun onlineshop Lizenzero; hier voert u ook het registratienummer in dat u door het Centraal Agentschap is verstrekt.
   Let op: de in deze stap op te geven verpakkingshoeveelheid is slechts een schatting van de verwachte hoeveelheid voor het jaar te gebruiken verpakkingsmateriaal; aan het begin van het volgende jaar herziet u dit oorspronkelijke cijfer opnieuw en brengt u correcties aan om rekening te houden met de werkelijk in omloop gebrachte hoeveelheid verpakkingsmateriaal (u dient dit gedurende het hele jaar bij te houden).

 

 1. Wettelijke verplichting: Kennisgeving van de belangrijkste gegevens via LUCID aan het Centraal Agentschap (zie eerste wettelijke vereiste) – u moet nu de naam van uw duale systeem en de hoeveelheden verpakkingen die daarmee in licentie zijn gegeven, opgeven.

NB: Aangezien de aan het Centraal Bureau verstrekte gegevens en die in het duale systeem zullen worden vergeleken, moeten deze altijd met elkaar overeenstemmen.

Wil je precies stap voor stap weten hoe je voldoet aan de VerpackG? Lees dan ons stappenplan voor conformiteit van de verpakkingswet in Duitsland.

3 Manieren Content Creatie: Influencers, Brand & Users

Bereik creëren voor je brand kan je natuurlijk doen met betaalde advertenties, maar ook content op social media kan je brand awareness sterk vergroten. Als je dit goed doet, zul je in staat zijn om de zichtbaarheid van jet product te vergroten, het vertrouwen van de consument te winnen en een positieve merkbeleving te creëren.

In deze blog leren we je drie belangrijke soorten content die je kunt gebruiken om de naamsbekendheid van je brand te vergroten.

 • Brand-Generated Content (BGC) – Content die door je merk zelf wordt gegenereerd.
 • User-Generated Content (UGC) – Content gemaakt door je gebruikers.
 • Influencer Generated Content (IGC) – Content gemaakt door influencers, vaak in ruil voor het product of geld.

Brand-Generated Content (BGC)

Bedrijven gebruiken social media als kanaal om hun auteursrechtelijk beschermde inhoud te delen. Schivinski & Dabrowski definieerd Brand-generated content (BGC) als een soort reclame die volledig door het bedrijf wordt gecreëerd en gecontroleerd. BGC is een soort communicatie die het bedrijf zorgvuldig heeft gemaakt om de bedrijfswaarden aan te geven. In BGC proberen merken het word-of-mounth (WOM) onder consumenten te creëeren. BGC wordt gezien als een effectief en on-budget social media-marketinginstrument als gevolg van het elektronische mond-tot-mondreclame (eWOM) effect. BGC beïnvloedt vaak de merkbeleving van consumenten en stimuleert de aankoopintentie van consumenten. BGC kan het leerproces van consumenten versterken door middel van merkcommunicatie op social media.

User-Generated Content (UGC)

User-Generated Content wordt gedefinieerd als elk type content dat is gecreëerd en gepost door klanten of fans. Het kan verwijzen naar foto’s, video’s, reviews, tweets, blogposts en alles wat daartussen zit en is de handeling van gebruikers die een merk promoten in plaats van het merk zelf.

Als je bedenkt dat 86% van de millennials zegt dat UGC een goede indicator is voor de kwaliteit van een merk, en dat 68% van de gebruikers van sociale media tussen 18 en 24 jaar bij een aankoopbeslissing rekening houdt met de informatie die wordt gedeeld op sociale media, is het gemakkelijk te zien waarom UGC zo krachtig is.

Influencer-Generated Content (IGC)

Influencer-generated content wordt gecureerd wanneer merken samenwerken met influencers om producten en diensten te promoten op social media en/of websites. Influencers zijn mensen die gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden en een grote following hebben. Ze plaatsen meestal op mediaplatforms als Instagram, YouTube en Facebook over onderwerpen als fotografie, reizen, design, mode, eten en sport en fitness. Ze staan bekend om hun expertise en inhoud over deze onderwerpen, en ze hebben trouwe aanhangers, variërend in grootte van een paar duizend tot miljoenen.

Influencers kunnen op verschillende manieren content voor een product of dienst maken. Ze kunnen het beoordelen, laten zien hoe ze het gebruiken, berichten plaatsen over hun optredens op evenementen die het promoten of deelname aan wedstrijden die er omheen draaien aanmoedigen.

Hoe kies je welke content het best is?

Wat te overwegen bij de uitvoering van een UGC- en sociale-commerciestrategie:

 • De belangrijkste doelstellingen moeten worden herzien voordat een besluit wordt genomen over de technologie ter ondersteuning van de sociale handel.
 • Middelen ter ondersteuning van de opzet, en doorlopend beheer en integratie met andere merkmarketinginitiatieven.
 • Kosten van de technologie, evenals de middelen om een lange termijn strategie voor sociale handel te beheren.
 • Analyse van waar social commerce kan leiden tot slankere productie- en grondstofkosten voor marketing.
 • Het definiëren van KPI’s voor de implementatie van social commerce die kunnen omvatten: Hogere website-betrokkenheidsmetriek, zoals: toename van de tijd op de site, minder website bounce rates, en meer kans om te driëren

Weloverwogen KPI's voor het beste resultaat

Als de strategie en de KPI’s eenmaal zijn vastgesteld, de eerste inhoud en de campagnes zijn geïmplementeerd, is het eenvoudig om content creatie te koppelen aan ROI, en ook plannen te maken voor schaalvergroting in de toekomst.

Dit is een moedige nieuwe wereld van merksubcultuur – een wereld die sterk wordt uitgespeeld op social media. Door gebruik te maken van deze ervaringen en verhalen kunnen merken het vertrouwen van de consument versterken en ook de relevantie, het bereik en de omzet vergroten.

Facebook Pixel verdwijnt in 2021 en zo bereid je je voor met Conversions API

Third-party Cookies zullen ergens in 2021 uit Chrome verdwijnen (aangekondigd door Google in januari van dit jaar). Wat betekent dit voor ons? Geen Facebook Pixel meer, wat betekent dat er geen lookalike & custom audiences meer zijn, conversie tracking, Ad optimalisatie of retargeting?

Geen reden tot paniek, want er is een oplossing, die bestaat uit het laten verzamelen van alle gegevens op onze webservers, wat cruciaal zal worden als we alle coole tools willen blijven gebruiken waar wij, Digital Marketers, zo van houden.

Conversion API vervangt Facebook Pixel

De oplossing heet Conversion API en is een Facebook-tool die de gebeurtenissen op je website registreert en deelt vanaf jou servers naar de Facebook-servers.

Dit is vergelijkbaar met wat er wordt gedaan door de Facebook-pixel dat op je Chrome-browser is geïnstalleerd, maar in dit geval worden de gegevens verzameld door de server van jou website, niet door de browser. Dus, zelfs als de browser sommige gegevens van je Pixel blokkeert, komt het nog steeds op de Facebook-servers terecht.

Op dit moment wordt de Conversion API meer gebruikt als een back-up voor de browser/Pixel, niet als vervanging daarvan. Dus, als we het nu al installeren, zal het je Pixel prestaties verbeteren, wat geweldig is!

Er zijn drie manieren waarop de Facebook Conversion API kan worden ingesteld:

 1. Handmatig, als we wat code willen schrijven.
 2. Door de taak te delegeren aan een ontwikkelaar.
 3. Met behulp van een Partner Integration zoals Zapier of Integromat (onder andere).

De derde methode is de eenvoudigste en meest kostenefficiënte, omdat je geen codering skills nodig hebt, en je kunt het makkelijk zelf kan doen, door de stapsgewijze instructies van de app van je keuze te volgen. Het kan op het eerste gezicht intimiderend lijken, maar het is zo eenvoudig als elke plug-in van Shopify.

Als voorbeeld, laten we zeggen dat je een Shopify winkel hebt en dat je wilt dat Facebook begrijpt wanneer er een aankoop gebeurt, dus het wordt weerspiegeld in je advertentie account dashboard. Dus, aan de ene kant is er Shopify en aan de andere kant is er de conversie API van Facebook.

Met een Partnerintegratie kan je het evenement “Conversie” van Shopify, het evenement “Conversie” van Conversion API, kiezen en deze aan elkaar koppelen zodat ze gesynchroniseerd zijn als hetzelfde evenement. Dus, wanneer “Conversie” wordt getriggerd op Shopify, zal het automatisch “Conversie” triggeren op de Conversion API, die de Facebook servers zal informeren en de aankoop zal laten verschijnen op je advertentie account dashboard in de “Conversie” kolom.

Natuurlijk is dit niet zo handig als het automatisch laten doen van de Pixel, maar wanneer de Pixel nutteloos wordt, zal dit de enige manier zijn om te blijven profiteren van wat Facebook Ads zo geweldig maakt.

Investeer nu in data, profiteer later

In het kader van de afronding raden wij aan om zo snel mogelijk te beginnen met het gebruik van Conversions API, omdat dit de prestaties van onze Pixel zal verbeteren en we al voorbereid zijn op het moment dat we “Pixelloos” achterblijven. Vrij goede resultaten voor slechts een paar uur tijdsinvestering.

Als je meer wilt weten over de Conversion API en hoe je deze kunt instellen, kan je het officiële artikel van Facebook over dit onderwerp openen door hier te klikken.

Lancering “Shops” op Facebook & Instagram helpt kleine bedrijven om online te verkopen

Facebook heeft net zijn grootste stap in de e-commerce tot nu toe gezet: Facebook Winkels!

Vandaag aangekondigd tijdens een Facebook Live sessie met Mark Zuckerberg, zal de nieuwe e-commerce functie kleine bedrijven in staat stellen om online winkels te bouwen op zowel Facebook als Instagram.

En in de nabije toekomst zal Facebook Shops het ook mogelijk maken voor kleine bedrijven om producten te verkopen via Instagram Direct, WhatsApp en Messenger, en om producten te taggen tijdens live-uitzendingen!

Hier is alles wat u moet weten over de nieuwste e-commerce functie van Facebook:

Nu de wereld blijft worstelen met COVID-19, zijn de economische gevolgen voor kleine bedrijven, nou ja, vrij slecht.

Gisteren nog bracht Facebook zijn State of Small Business Report uit, waarin 86.000 kleine bedrijven in de Verenigde Staten werden ondervraagd, en een van de bevindingen was dat 31% van de kleine bedrijven is gestopt met werken als gevolg van de coronaviruscrisis.

Maar volgens Zuckerberg is één manier waarop bedrijven in deze periode overleven, het meer online bewegen.

“We zien veel bedrijven die nooit online aanwezig waren voor het eerst online gaan, en we zien kleine bedrijven die een online aanwezigheid hadden nu hun primaire manier van zakendoen,” zei hij.

“Dit gaat niet alle verloren zaken goedmaken, maar het kan helpen. En voor veel kleine bedrijven in deze periode is dit het verschil tussen blijven drijven en ten onder gaan”.

Kleine bedrijven zijn vrij belangrijk voor Facebook. Volgens Zuckerberg is het overgrote deel van de adverteerders van Facebook kleine bedrijven en vormt het ook het grootste deel van hun omzet.

Het is dus geen wonder dat het bedrijf zo geïnvesteerd is in het helpen van kleine bedrijven om de COVID-19 storm te doorstaan.

In maart kondigde het bedrijf een $100 miljoen subsidieprogramma voor kleine bedrijven aan, ze lanceerden voedsellevering & cadeaubonstickers op Instagram medio april, en, net vorige week, rolden ze een Support Small Businesses sticker uit.

Maar de aankondiging van vandaag van Facebook Shops was de grootste van allemaal – en waarschijnlijk Facebook’s belangrijkste e-commerce spel tot nu toe.

In Zuckerberg’s eigen woorden: “Dit is de grootste stap die we tot nu toe hebben genomen om handel in onze familie van apps mogelijk te maken.”

Hier is alles wat je moet weten over Facebook Shops:

Introductie van Facebook Shops

Volgens Zuckerberg is het basisidee achter Facebook Shops (of kortweg Shops) dat het kleine bedrijven in staat stelt om een online winkel te bouwen en dingen direct te verkopen in de Facebook-familie van apps, waaronder Facebook en Instagram.

Zakelijke eigenaren kunnen een speciale “winkel” sectie op hun Facebook-pagina of Instagram-profiel maken en een catalogus van producten en diensten samenstellen die bezoekers kunnen doorbladeren, opslaan, delen en zelfs aanschaffen.

En terwijl elk bedrijf, zowel groot als klein, hiervan kan profiteren, is Facebook Shops vooral waardevol voor kleine bedrijven.

Dat komt omdat Winkels gratis en eenvoudig te maken zijn, snel, en, het belangrijkste, ze zijn geïntegreerd in de vele apps van Facebook, wat betekent dat zodra u uw winkel heeft opgezet, deze beschikbaar zal zijn op uw Facebook-pagina en uw Instagram-profiel (en toegankelijk is vanuit verhalen en advertenties).

 

Ook de Facebookwinkels zijn zeer aanpasbaar. Bedrijven kunnen de producten die ze willen hebben uit hun catalogus kiezen en vervolgens de look en feel van hun winkel aanpassen met een omslagafbeelding en accentkleuren die hun merk laten zien.

Facebook werkt samen met Shopify, BigCommerce, Woo, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube en Feedonomics om merken te helpen hun producten naar Facebook Shops te brengen.

Bedrijven zullen deze platforms van derden kunnen gebruiken om hun Facebookwinkels te beheren, evenals eventuele sociale advertenties met betrekking tot die winkels.

Sprekend over het partnerschap, Shopify zei: ³”Facebook Shops laat Shopify handelaren om controle te krijgen over maatwerk en merchandising voor hun winkelpuien binnen Facebook en Instagram, terwijl het beheer van hun producten, inventaris, bestellingen, en vervulling rechtstreeks vanuit Shopify.³”.

Volgens Zuckerberg zal een deel van Facebook Shops’ maatwerk ook afkomstig zijn van AI en Facebook’s augmented reality technologie.

Als je bijvoorbeeld een kledingwinkel bent die kleding voor zowel mannen als vrouwen maakt, kun je je winkelpuien personaliseren om producten te laten zien die het meest relevant zijn voor de bezoeker, zoals herenjassen of vrouwenspijkerbroeken.

Bezoekers van uw winkel zullen ook in staat zijn om AR te gebruiken om virtueel dingen te passen zoals zonnebrillen, make-up en zelfs meubels – veel zoals Instagram’s augmented reality shopping functie die eind vorig jaar werd aangekondigd.

En net als wanneer je in een fysieke winkel bent en iemand om hulp moet vragen, kun je in Facebook Shops een bedrijf berichten sturen via WhatsApp, Messenger of Instagram Direct om vragen te stellen, ondersteuning te krijgen, leveringen te volgen en meer.

En in de toekomst kunt u de winkel van een bedrijf bekijken en aankopen doen via een chat in WhatsApp, Messenger of Instagram Direct.

Tot slot test Facebook ook manieren om het gemakkelijker te maken om beloningen te verdienen bij bedrijven waar u van houdt, door u in staat te stellen uw loyaliteitsprogramma’s, zoals het puntenprogramma in uw lokale café, te koppelen aan uw Facebook-account.

“U kunt uw punten en beloningen gemakkelijk zien en bijhouden”, aldus de aankondiging van Facebook. “En we onderzoeken manieren om kleine bedrijven te helpen een loyaliteitsprogramma te creëren, te beheren en op te zetten op Facebook Shops.

Iets om in gedachten te houden is terwijl het creëren en gebruiken van Winkels gratis is, Facebook is van plan om een commissie te verzamelen op bestellingen die zijn gemaakt via de tool.

Volgens een TechCrunch interview met Facebook’s vice-president van advertenties Dan Levy, het bedrijf is van plan om ³”kleine vergoedingen³” op elke aankoop gemaakt door middel van winkels – hoewel hij niet het tarief of percentage.

We moeten echter vrij snel weten, omdat Facebook Winkels vandaag de dag uitrollen in de Verenigde Staten en in de komende maanden op grotere schaal beschikbaar moeten zijn.

Instagram Winkel, Live Shopping en andere E-commerce tools van Facebook

Terwijl de belangrijkste focus van Zuckerberg’s Facebook Live sessie vandaag Facebook Shops was, besprak hij ook enkele andere e-commerce functies die Facebook aan het opbouwen is om het makkelijker te maken om producten online te kopen en te verkopen.

De grootste aankondiging was Instagram Shop, waarmee gebruikers rechtstreeks vanuit Instagram Explore producten kunnen browsen en die uiteindelijk als een permanente knop op de navigatiebalk zal bestaan, zodat je in één tik bij Instagram Shop kunt komen.

Volgens het persbericht van Facebook, zodra de functie uitrolt, zult u in staat zijn om “selecties van uw favoriete merken en makers te bladeren, te filteren op categorieën zoals schoonheid en thuis, en het uiterlijk dat u liefhebt te kopen op een plaats”.

Facebook is ook van plan om een nieuwe Live Shopping-functie te lanceren op Facebook en Instagram, waarmee u in real-time kunt winkelen op Live.

Volgens Zuckerberg houden meer dan 800 miljoen mensen zich dagelijks bezig met livevideo’s op Facebook en Instagram, en een groot deel daarvan omvat producttutorials en -lanceringen – dus er is al een sterke e-commerce-cultuur verbonden aan livevideo.

Maar met de aankomende Live Shopping-functie van Facebook zullen bedrijven in staat zijn om “producten uit hun Facebook-winkel of catalogus te taggen voordat ze live gaan en die producten zullen worden getoond aan de onderkant van de video, zodat mensen gemakkelijk kunnen tikken om meer te leren en te kopen”.

Facebook en Instagram zijn al grote winkelbestemmingen, maar Facebook Shops opent ongetwijfeld een sluis van nieuwe mogelijkheden voor kleine bedrijven!

Wat vindt u van de nieuwe e-commerce functies van Facebook? Laat het ons weten in de reacties!

The Blue Guide 2016 – alle hoofdlijnen voor CE-markeringen

De ‘Blauwe Gids’ beschrijft de hoofdlijnen van de harmonisatiewetgeving binnen de EU voor industriële producten (non-food) waaronder de CE-markering. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de regulering van het vrije verkeer van goederen;
 • de toepassing van de harmonisatiewetgeving van de EU;
 • de spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen;
 • producteisen;
 • conformiteitsbeoordeling;
 • accreditatie;
 • markttoezicht;
 • het vrije verkeer van producten binnen de EU;
 • internationale aspecten van de EU-wetgeving bij het verhandelen van  producten.