De ‘Blauwe Gids’ beschrijft de hoofdlijnen van de harmonisatiewetgeving binnen de EU voor industriële producten (non-food) waaronder de CE-markering. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de regulering van het vrije verkeer van goederen;
  • de toepassing van de harmonisatiewetgeving van de EU;
  • de spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen;
  • producteisen;
  • conformiteitsbeoordeling;
  • accreditatie;
  • markttoezicht;
  • het vrije verkeer van producten binnen de EU;
  • internationale aspecten van de EU-wetgeving bij het verhandelen van  producten.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *